Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookie.
Aby dowiedzieć się więcej, prosimy przeczytać informację o ciasteczkach.
PŚDS

13.06.2024, imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

licznik wejść: 1731895

Projekty ministerialne

WEKTOR na samodzielność

Opis projektu

Projekt pn. WEKTOR na samodzielność (Wiedza,Edukacja,Kompetencje,Twórczość,Oparcie,Rozwój) składać się będzie z sześciu zadań, których celem jest – 1) aktywizacja społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, wzbogacenie i profesjonalizacja jakości usług terapeutycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin 2) wzmocnienie kompetencji merytorycznych terapeutów PŚDS w zakresie wsparcia samodzielności i niezależności dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie 3) podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych 4) integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym poprzez aktywny ich udział w działaniach o charakterze kulturalnym.
Wskazane jest aby wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie było interdyscyplinarne i wieloaspektowe. Wszechstronna stymulacja ich rozwoju psychospołecznego powinna opierać się na interaktywnym (podmiotowym) modelu rozumienia niepełnosprawności intelektualnej, gdzie człowiek niepełnosprawny traktowany jest jako niezależny samodzielny byt, żyjący w lokalnej społeczności, w której ma swoje ważne miejsce. Dlatego też zaproponowany przez nas projekt jest wielopoziomowy. Każde zadanie realizuje swoje określone cele, które odnoszą się w szczególności do szeroko rozumianego tworzenia warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w wielu obszarach ich funkcjonowania – wymiar społeczny, wymiar środowiskowy, wymiar kulturalny, wymiar psychiczny.

Zadania

1Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny został powołany w celu podniesienia poziomu wiedzy uczestników projektu oraz ich rodzin na temat przysługujących im praw i obowiązków oraz świadczeń socjalnych, jak również poszerzenia oferty terapeutycznej przez PŚDS. Składać się on będzie z następujących specjalistów – lekarz psychiatra, prawnik, psycholog. 

Realizacja zadania:

W ramach zadania:

  • Zorganizowano 160 godzin poradnictwa w tym:

- 60 godz. poradnictwa psychiatrycznego

- 60 godz. poradnictwa prawnego

- 40 godz. poradnictwa psychologicznego

  • Łącznie z poradnictwa skorzystało 71 osób
2Międzykulturowe inspiracje – Razem dla Mazowsza i Podlasia

Jednym z ceIów tego zadania jest zapoznanie uczestników z kulturą regionu Mazowsza i Podlasia oraz inicjowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (twórczość własna uczestników PŚDS i mieszkańców DPS Jedlina w Mieni).Inicjatywa ta zostanie przeprowadzona wspólnie z przedstawicielami zespołu Czeremszyna z Czeremchy, kultywującego tradycje podlaskie. Udział w pracy rękodzielniczej wezmą mieszkańcy DPS Jedlina w Mieni i uczestnicy PŚDS w Mińsku Mazowieckim. Warsztaty te składać się będą z dwóch spotkań. Pierwsze dwudniowe warsztaty – „Makata kuchenna - tradycje Mazowsza” odbędą się wspólnie dla uczestników PŚDS i mieszkańców DPS Jedlina w budynku PŚDS. Następnie przeprowadzone zostaną trzydniowe warsztaty o charakterze wyjazdowym w Gminnym Ośrodku Kultury  w Czeremsze.

Realizacja zadania:

Trzydniowe warsztaty „Ginące rzemiosła – tradycje Podlasia” w Czeremsze.

W dniach 20-22 września 2016 r. grupa dziesięciu uczestników naszego Domu oraz pięciu mieszkańców DPS „Jedlina” w Mieni pod opieką Barbary Olszewskiej, Marty Prędoty i Tomasza Juszczaka, wyjechała na trzydniowe warsztaty „Ginące rzemiosła – tradycje Podlasia” w Czeremsze.

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze na czele z Dyrektor Barbarą Kuzub – Samosiuk realizuje projekt pt. "SZKOŁA GINĄCYCH RZEMIOSŁ", w który znakomicie wpisuje się zadanie naszego projektu – „Międzykulturowe inspiracje – razem dla Mazowsza i Podlasia”. Współpraca i przyjaźń między naszymi placówkami trwa już kilka lat, więc możliwość kolejnego spotkania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia sprawiła nam dużo radości. Podczas warsztatów mieliśmy okazję poznać technikę batiku, wyplatania koszy ze słomy - ginące rzemiosło ich regionu oraz tworzenie kwiatów z bibuły. Innym rzemiosłem rozpowszechnionym niegdyś na Podlasiu było tkactwo wełnianych dywanów. Zobaczyliśmy warsztat tkacki, a nawet sami próbowaliśmy tkania na krosnach. Z naszej strony, terapeutka Barbara Olszewska nauczyła uczniów szkoły podstawowej w Czeremsze związanej z GOK techniki filcowania na mokro i sucho. Aby zapoznać się bliżej z tradycjami regionu mogliśmy posłuchać muzyki i pieśni w wykonaniu dziecięco – młodzieżowego zespołu folklorystycznego „Hiłoczka”, który wystąpił specjalnie dla naszej grupy. Po koncercie zjedliśmy wspólnie kolację oraz muzykowaliśmy przy akompaniamencie Basi, która poza tym, że jest dyrektorem GOK to jest także członkiem znanego w Polsce i na świecie zespołu „Czeremszyna”. Obejrzeliśmy również film, który w wyczerpujący sposób opowiedział o kulturze, tradycji i ginących zawodach regionu oraz o ludziach, którzy z ogromnym zaangażowaniem starają się przekazać dorobek ich ziemi młodemu pokoleniu, ocalić jak najwięcej od zapomnienia. Ostatniego dnia naszego pobytu gospodarze zorganizowali nam grę w podchody, której celem było poznanie w Czeremsze miejsc i ludzi krzewiących do dziś tradycje rękodzielnicze takie jak: hafciarstwo, koronkarstwo, tkactwo, garncarstwo, wyplatanie ze słomy. Przy okazji spaceru odwiedziliśmy także pana Romana, który ocalił wiele przedmiotów i mundurów związanych z kolejnictwem, pochodzących z czasów, gdy Czeremcha była jednym z największych w Polsce węzłów kolejowych. 

Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie, gościnność i pyszne posiłki. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję ponownie się spotkać. 

 

Warsztaty rękodzielnicze „Makata kuchenna - tradycje Mazowsza”

W dniach 13 i 19 października 2016 r. gościliśmy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”, którzy wspólnie z uczestnikami naszego Domu wykonywali makaty kuchenne.

Makata kuchenna to część naszej ludowej tradycji. Wyszywana przez gospodynie w czasie wolnym od zajęć zdobiła kuchnie mieszkań naszych babć. Miała nie tylko wymiar estetyczny, ale również zawierała wypisane, często w formie krótkiej rymowanki, prawdy dotyczące zdrowia, higieny, relacji międzyludzkich i emocji. Postanowiliśmy odszukać wzory starych makat sięgając na dno naszych szaf, czasem do pamięci bliskich. Wykonując makaty z nostalgią wracaliśmy do czasów dzieciństwa, przywoływaliśmy wspomnienia wakacji spędzonych u dziadków. Liczymy, że prezentując owoce naszej pracy wprowadzimy w podobny nastrój osoby, które zechcą je obejrzeć.

 

3Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne mają na celu m.in. rozwijanie i stymulowanie potencjału twórczego aktorów zespołu teatralnego Rabarbar, przeciwdziałanie stereotypom na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz integrowanie różnych środowisk artystycznych. W warsztatach wezmą udział aktorzy grupy teatralnej Rabarbar złożonej z uczestników PŚDS Mińsk Mazowiecki i osób niepełnosprawnych wspieranych przez Stowarzyszenie Przystań działające na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Siedlcach. Zajęcia teatralne odbywać się będą w pomieszczeniach PŚDS, Sali MDK w Mińsku Mazowieckim, salach Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Realizacja zadania:

W ramach zadania:

  • zorganizowano 18 spotkań po 2 godziny
  • w warsztatach wzięło udział 27 osób
4Szkolenie dla terapeutów PŚDS

W ramach zadania przewidziane są nastepujące szkolenia dla terapeutów PŚDS:

1) Zachowania trudne osób niepełnosprawnych (szkolenie poprowadzone przez przedstawiciela fundacji SYNAPSIS z Warszawy),

2) Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie (szkolenie poprowadzone przez edukatora);

3) udział kadry w cyklicznych spotkaniach z psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich rodzinami

5Warsztaty kompetencyjne dla rodziców/opiekunów uczestników PŚDS

Warsztaty kompetencyjne skierowane do rodziców/opiekunów uczestników PŚDS mają podnieść wiedzę na temat czynników warunkujących prawidłowe rozumienie dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwinąć umiejętności wychowawcze rodziców w perspektywie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach warsztatów przewidziany jest udział rodziców w jednodniowym szkoleniu oraz w cyklicznych warsztatach:

„Świadomy Rodzic” - rozwój kompetencji wychowawczych (cykliczne warsztaty z psychologiem)

- „Dorosłość osób niepełnosprawnych intelektualnie” (jednodniowe szkolenie)

6Integracyjne spotkanie podsumowujące

Integracyjne spotkanie podsumowujące będzie podsumowaniem całego projektu pn. WEKTOR na samodzielność. Zadanie to ma na celu integrację różnych środowisk działających na rzez osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana wystawa wcześniej stworzonych przez uczestników PŚDS i mieszkańców DPS Jedlina prac rękodzielniczych stworzonych podczas warsztatów rękodzielniczych (Mińsk Mazowiecki, Czeremcha).Wystawie towarzyszyć będzie ekspozycja fotografii ukazująca przebieg wszystkich aktywności podjętych podczas trwania projektu. Integracyjne spotkanie podsumowujące uświetni występ muzyczny zespołu Zawołany Skład Weselny, kultywujący muzykę tradycyjną – oberki, polki, kujawiak, krzyżak, chodzony. Dlatego też w trakcie trwania występu muzycznego odbędzie się nauka integracyjnych tańców ludowych przy akompaniamencie skrzypiec, harmonii, klarnetu, bębenka/barabana. Spotkanie podsumowujące będzie skierowana do wszystkich uczestników projektu oraz do rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych intelektualnie, przedstawicieli władz samorządowych i jednostek pomocy społecznej, oświaty i kultury.

 

Projekt współfinansowany z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

GALERIA

przejdź do galerii

Spotkanie z Uczestnikami ŚDS w Siedlcach nad Zalewem Muchawka


Podstrona powstała w ramach projektu pn. WEKTOR na samodzielność
współfinansowanego z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - edycja 2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: 25 759 32 98
tel: 506 74 20 31

e-mail:


Copyright © PŚDS, Realizacja: GRAFANET