Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookie.
Aby dowiedzieć się więcej, prosimy przeczytać informację o ciasteczkach.
PŚDS

13.06.2024, imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

licznik wejść: 1731860

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD): Kontakt: renata@pcpr-minskmaz.pl

3) Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora wynikających z przepisów prawa.

4) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.

8) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem  prawa mają Państwo prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora.

11) Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.

GALERIA

przejdź do galerii

Wyjazd do Chlewisk


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: 25 759 32 98
tel: 506 74 20 31

e-mail:


Copyright © PŚDS, Realizacja: GRAFANET